Hjem keyboard_arrow_right Våre produkter

 
Våre produkter layers

 
sprinkler

Hva er sprinkleranlegg?

Et sprinkleranlegg er et vannbasert fastmontert slukkesystem for brann. Dette kan være montert i boliger, næringsbygg, lagerbygg og sykehus for å nevne noen.

Det fungerer ved mekanisk utløsning av anlegget. Det kan være en metallsplint som smelter eller glass som knuses av varmen som genereres i en brann. Det faller da ut en sperre som holder vannet inne, og på den måten får vannet spre seg i en tåke over brannen, og hjelper til å slukke den, eller holder den i sjakk til brannvesen kommer.

Se også vår demostrasjonsvideo

 

Hvorfor vanntåke?

Bruker mindre vann enn et sprinkleranlegg
Forårsaker mindre vannskader ved aktivering
Tåken tar røyken med ned og lager bedre pusteforhold
Lett og effektiv montering av systemet – i nybygg så vel som eksisterende bygg/bolig
Rør kan skjules i, eller monteres utenpå vegg

Les mer om vanntåke her.


sprinkler

Korrosjonssikker og støyreduserende

Vi tilbyr innstøpte rørsystem til boligsprinkler. Dette systemet forenkler installasjon av andre tekniske fag, samt at man unngår rør i lettvegger og innkassing av sprinklerrør.Dysene som benyttes er mer diskre enn vanlige sprinklerdyser.

Det kan også leveres helt skjulte sprinklerdyser når Red Pipe benyttes.

Rørene støpes inn i vanlige plass støpte dekker og Plattendekker. De kan ikke støpes inn i hulldekker.

 
dråpe

Delugesystemer er en av våre spesialiteter.

Et delugeanlegg har åpne dyser og styres normalt av branndetektorer og en slokkesentral. Vi kan levere hele systemet eller bare den rørtekniske delen. Vi monterer over hele landet.

Delugeventiler


Deluge system


iner luft

Brannsikker atmosfære

Inert luft er en endret sammensetning av luften i et rom, der litt av oksygenet fjernes og erstattes med nitrogen. Det er det samme man gjør i høydehus i idrett sammenheng og personell kan oppholde seg og arbeide i beskyttet rom i lang tid. Systemet er det eneste aktivt brannforebyggende system som finnes, da det forhindrer brann i å oppstå. Slike installasjoner egner seg i arkiv, datarom, museumsmagasin, spesielle elektrotekniske rom og andre steder der brann ikke under noen omstendigheter må oppstå. Rommene som beskyttes må være spesielt godt tettet. Ekstra god tetting gir lavere driftskostnad.

Ingen brann med Inert luft


Inert luft

 
trykkluft

IG slokkegasser og Novec 1230.

Vi prosjekterer og leverer slokkesystemene IG 541 (også kalt «Inergen»), IG 55, IG 100 og IG1. Bruksområdene er som for Halon. Slokkesystemene har en svært miljøvennlig profil, samtidig som de er personsikre. Dette forutsetter at systemene er montert i samsvar med anerkjent standard og krav i designmanual. Slokkegassene har ingen negativ effekt på de objektene de beskytter, når det er riktig installert og dimensjonert. IG-gassene er meget godt egnet til datarom, tavlerom, maskinrom, arkiver, museum og de fleste andre typer rom der innholdet ikke tåler vann. I forhold til Sapphire tar systemet en del mer plass og krever skikkelig trykkavlastning av rommet. For rom mindre enn 200 m3 er imidlertid ikke forskjell i plassbehov særlig stor. IG-systemene kan enkelt benytte felles flaskebank til flere rom av ulike størrelser.


 
 
skum

Skumsystemer er spesialanlegg og benyttes ofte der man behandler brennbare væsker. Også andre objekter kan beskyttes med skum, f.eks dekklager, papirlager, båtlager o.l.

Hotfoam er et unikt produkt som kan benyttes i mange sammenhenger der man har behov for å brannsikre spesielle risiko.

Systemet egner seg for små, middels og store romvolum. Det er ikke et krav at rommet er tett, men dører og porter bør stenges automatisk. Andre åpninger bør sikres med skumsperre. Slik sperre hindrer ikke ventilering av rommet under normale driftsforhold.

Blant mange aktuelle typer brannobjekt kan nevnes:

 • Transformatorer
 • Kabelkulverter
 • Prosessanlegg med brennbare væsker
 • Båtlager
 • Høyvarelager
 • Papirlager
 • Maskinrom på skip
 • Generatorrom
 • LPG-anlegg
 • Kjelerom/fyrrom

 • Vi prosjekterer, leverer og tester alle typer skumsystem.


  Skumsystem


   
  sprinkler

  Vi leverer ulike typer ventiler for bruk i sprinkleranlegg. Vi leverer stengeventiler og soneventiler til sprinkleranlegg. Slike ventiler skal overvåkes elektronisk for å hindre utilsiktet stenging. Ventilene skal ha særskilt godkjenning.

  Ventil


  pumpe

  Sprinklerpumper

  Vi prosjekterer og leverer komplette systemer med diesel og/eller elektrisk drevet sprinklerpumper. Vi kan også assistere med utforming av pumpehus samt beskrive elektriske funksjoner og ytelser i et regelrett pumperom.


  Pumpe

   

  Vi leverer mange ulike størrelser av vanntanker til sprinkleranlegg, med og uten isolasjon for utvendig eller innendørs plassering. Tankene kommer flat-pakket og bygges på stedet. Tankene er primært galvanisert som vist på bildet, men spesielle farger kan også leveres. Alle nødvendige funksjoner til en godkjent tank er inkludert i våre leveranser.


  Vanntank