Oslo: Prosjektingeniør / designer slokkesystemer

VIL DU VÆRE MED Å BYGGE OPP EN NY AVDELING PÅ DET SENTRALE ØSTLANDET?

Ansvarsforhold og arbeidsoppgaver:

 • Du har ansvar for tegningsfremstilling og 3D modulering iht. beskrivelse og gjeldende regelverk og rutiner.

 • Du skal samarbeide med prosjektleder slik at prosjektet leveres med avtalt kvalitet og til avtalt tid.

 • Du er ansvarlig for å videreformidle registrerte endringer til prosjektleder.

 • Du har ansvar for å utarbeide hydrauliske beregninger.

 • Du har ansvar for å bidra til videreutvikling og forbedring av arbeidsmetodikk innen tegningsfremstilling

 • Du skal delta i prosjekteringsmøter, byggemøter og befaringer på anlegg etter behov

 • Du rapporterer til prosjektleder/avdelingsleder.

Krav til kompetanse og erfaring:

 • Du har god erfaring med prosjektering og tverrfaglig samarbeid.

 • Du har erfaring med tegningsfremstilling, 3D modellering, Revit/Magicad og bransjerelaterte beregningsprogram.

 • Du bør ha interesse, dokumentert erfaring og kunnskap med sprinkelanlegg og andre slokkesystemer.

 • Du er god til å samarbeide og kommunisere med dine kolleger og samarbeidspartnere.

 • Du er strukturert, og forstår viktigheten av formell og skriftlig saksgang i våre prosjekter.

 • Du behersker både engelsk og norsk, skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr:

 • Du får en utfordrende og selvstendig rolle med fokus på resultater

 • Du vil ha utviklingsmuligheter i en avdeling under oppbygging og et firma i vekst.

 • Du kommer til et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø

 • Har du riktig innstilling og kompetanse, vil du få konkurransedyktige betingelser og en spennende og varierende arbeidsdag

 • Kontorsted for Oslo/Akershus er under etablering.

 • Du vil få nødvendig opplæring ved våre kontor i Bergen og Oslo.

Hvis du har spørsmål eller ønsker å søke på stillingen, ta kontakt med vår Avdelingsleder Øst, Stig Granli, på epost: sg@toreeide.no eller telefon: 905 81 977

Kari Didriksen