Oslo: Byggeleder slokkesystemer

VIL DU VÆRE MED Å BYGGE OPP EN NY AVDELING PÅ DET SENTRALE ØSTLANDET?

Ansvarsforhold og arbeidsoppgaver:

  • Du skal kontrollerer at slokkesystemet blir montert i henhold til tegninger og beskrivelse, samt overholde planlagt fremdrift i prosjektet.

  • Du skal påse at byggeplassene har nødvendig materiell, verktøy og tegninger.

  • Du skal planlegge fremdrift på byggeplass før montering og under bygging.

  • Du har ansvaret for at driftsmidler og overskuddsmateriell ivaretas på en god måte

  • Du skal kontrollere timeforbruk på byggeplass i prosjektet.

  • Du skal påse at HMS og KS ivaretas av montørene, og at nødvendige skjema som tester, sjekklister og dokumentasjon, samt endringer og avvik blir videreformidlet prosjektleder.

  • Du deltar på bygge-, bas-, tekniske- og driftsmøter etter behov

  • Aktiv bidragsyter til kontinuerlig forbedring i organisasjonen

  • Du rapportere fremdrift, avvik, og endringer til prosjektleder

Krav til kompetanse og erfaring:

  • Du har gode erfaring med byggeledelse og bemanningsplanlegging.

  • Du er god til å samarbeide og kommunisere med dine kolleger og andre aktører i prosjektene.

  • Du forstår viktigheten av faglig utførelse og dokumentasjon i henhold til selskapets rutiner innenfor internkontroll og HMS.

  • Du har interesse og dokumentert erfaring og kunnskap med sprinkelanlegg, slokkesystemer eller rørteknisk bakgrunn.

  • Du behersker både engelsk og norsk, skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr:

  • Du får en utfordrende og selvstendig rolle med fokus på prosjektgjennomføring og resultater

  • Du vil ha utviklingsmuligheter i en avdeling under oppbygging og et firma i vekst.

  • Du kommer til et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø

  • Har du riktig innstilling og kompetanse, vil du få konkurransedyktige betingelser og en spennende og varierende arbeidsdag

  • Arbeidssted er i forbindelse med våre prosjekter på Østlandet, og noe daglig reiseaktivitet i denne regionen må påregnes. Kontorsted for Oslo/Akershus er under etablering.

  • Du vil få nødvendig opplæring ved våre kontor i Bergen og Oslo.

Hvis du har spørsmål eller ønsker å søke på stillingen, ta kontakt med vår Avdelingsleder Øst, Stig Granli, på epost: sg@toreeide.no eller telefon: 905 81 977.

Kari Didriksen