Oslo: Prosjektingeniør / designer slokkesystemer

VIL DU VÆRE MED Å BYGGE OPP EN NY AVDELING PÅ DET SENTRALE ØSTLANDET?

Ansvarsforhold og arbeidsoppgaver:

 • Du har ansvar for tegningsfremstilling og 3D modulering iht. beskrivelse og gjeldende regelverk og rutiner.

 • Du skal samarbeide med prosjektleder slik at prosjektet leveres med avtalt kvalitet og til avtalt tid.

 • Du er ansvarlig for å videreformidle registrerte endringer til prosjektleder.

 • Du har ansvar for å utarbeide hydrauliske beregninger.

 • Du har ansvar for å bidra til videreutvikling og forbedring av arbeidsmetodikk innen tegningsfremstilling

 • Du skal delta i prosjekteringsmøter, byggemøter og befaringer på anlegg etter behov

 • Du rapporterer til prosjektleder/avdelingsleder.

Read More
Kari Didriksen
Oslo: Byggeleder slokkesystemer

VIL DU VÆRE MED Å BYGGE OPP EN NY AVDELING PÅ DET SENTRALE ØSTLANDET?

Ansvarsforhold og arbeidsoppgaver:

 • Du skal kontrollerer at slokkesystemet blir montert i henhold til tegninger og beskrivelse, samt overholde planlagt fremdrift i prosjektet.

 • Du skal påse at byggeplassene har nødvendig materiell, verktøy og tegninger.

 • Du skal planlegge fremdrift på byggeplass før montering og under bygging.

 • Du har ansvaret for at driftsmidler og overskuddsmateriell ivaretas på en god måte

 • Du skal kontrollere timeforbruk på byggeplass i prosjektet.

 • Du skal påse at HMS og KS ivaretas av montørene, og at nødvendige skjema som tester, sjekklister og dokumentasjon, samt endringer og avvik blir videreformidlet prosjektleder.

 • Du deltar på bygge-, bas-, tekniske- og driftsmøter etter behov

 • Aktiv bidragsyter til kontinuerlig forbedring i organisasjonen

 • Du rapportere fremdrift, avvik, og endringer til prosjektleder

Read More
Kari Didriksen
Oslo: Montører slokkesystemer

VIL DU VÆRE MED Å BYGGE OPP EN NY AVDELING PÅ DET SENTRALE ØSTLANDET?

Ansvarsforhold og arbeidsoppgaver:

 • Du utfører montasje og vedlikeholdsarbeid med avtalt kvalitet til avtalt tid og innenfor de økonomiske rammer som er gitt.

 • Du skal bidra aktivt til at bedriftens KS-HMS rutiner, målsettinger og fortjenestemarginer oppnås, samt bistå hvor det er nødvendig slik at arbeidsmiljø og samarbeid blir best mulig.

 • Du skal sørge for nødvendig verktøy og underlag for å gjennomføre arbeidet.

 • Du skal være en god representant for selskapet gjennom fremtreden og ryddighet i din arbeidsform

 • Rapportere avvik iht. bedriftens rutiner

Read More
Kari Didriksen
Oslo: Prosjektleder slokkesystemer

VIL DU VÆRE MED Å BYGGE OPP EN NY AVDELING PÅ DET SENTRALE ØSTLANDET?

Ansvarsforhold og arbeidsoppgaver:

 • Du har eierskap til kontraktenes omfang og leveranse.

 • Du skal lede og levere prosjektene med avtalt kvalitet og til avtalt tid.

 • Du er ansvarlig for at økonomi, fremdriftsstyring og bemanning samsvarer med kontraktens fremdrift og faktureringsplan.

 • Du er ansvarlig for å registrere endringsarbeider og fakturere disse fortløpende.

 • Du har ansvaret for at selskapets rutiner innenfor KS og HMS er implementert og dokumentert i prosjektene.

 • Du deltar i prosjekteringsmøter, byggemøter og befaringer på prosjektene

 • Aktiv bidragsyter til kontinuerlig forbedring i organisasjonen.

 • Du rapporterer til avdelingsleder.

Read More
Kari Didriksen
Bergen: Daglig Leder

Griper du muligheten til å videreutvikle Tore Eide AS’ posisjon som Norgesledende på sitt område?

Vi søker en daglig leder som kan lede Tore Eide AS inn i en spennende ekspansjonsfase i Sør-Norge, med kjerneområder i Oslo, Bergen og Stavanger. Du må være kommersiell, strukturert og dyktig på utvikling av effektive styringssystemer. Vi ser etter en tydelig og målrettet organisator med evne til å skape positivt engasjement i hele organisasjonen.  

Sentrale arbeidsoppgaver:  

 • Ansvarlig for strategi og forretningsutvikling i samarbeid med styret.     

 • Utvikle markedsområder herunder ansvar for etablering og organisering av avdelingskontorer.     

 • Organisere virksomheten på en effektiv måte med gode styringssystemer.     

 • Initiere og lede ISO sertifisering av bedriften.     

 • Bidra til å sikre langsiktige og gode relasjoner med kunder og større leverandører.     

 • Initiere og bidra til utvikling av gode logistikkrutiner i bedriften.     

 • Kontraktsforhandlinger i store prosjekter.     

 • Videreutvikle kostnadseffektive metoder for prosjektstyring for å sikre god lønnsomhet.     

 • Være en aktiv sparringpartner i ledelsen vedr. økonomistyring og administrativ støtte.     

 • Være en tydelig flaggbærer for selskapet ift HMS og risikostyring.     

 • Motivere, inspirere og bidra til fortsatt høy trivsel i organisasjonen i en spennende og krevende vekstfase.     

Read More
Kari Didriksen
Oslo: Er du vår nye ingeniør/designer på slokkesystem?

Har du erfaring med design av sprinkleranlegg og andre slokkesystemer? Kunne du tenke deg en selvstendig stilling der du får utfordringer i et aktivt miljø? Da skal du søke på denne stillingen! Hos oss får du arbeide med noen av landets mest erfarne innen faget.
 
Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Design av sprinkelanlegg

 • Hydrauliske beregninger

 • Lage underlag for pre-fabrikasjon og installasjon av rørsystemer

 • Bistå ved bestilling og innkjøp av materiell

 • Utforme driftsinstrukser og annen dokumentasjon

 • Distribuere tegninger via web-hotell

 • Koordinere sprinkler mot andre installasjoner

Read More
Kari Didriksen
Bergen: Automattekniker for slokkesystemer

Allsidig stilling med gode utviklingsmuligheter

Har du erfaring med og utdannelse som automatiker?
Kunne du tenke deg en selvstendig stilling der du får en viktig rolle i en solid bedrift?
Da skal du søke! Hos oss får du arbeide med noen av landets mest erfarne innen faget.  

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Utforming, installasjon, service og kontroll av slokkesystemer.

 • Planlegging av arbeidet (tilbud/design/delebehov/transport/sjekking av regelverk mm).

 • Direktekontakt med både kunder og leverandører.

 • Sørge for dokumentasjon på utført arbeid etter gjeldende retningslinjer i firmaet. (Service- og kontrollrapporter / ferdig-dokumentasjon for installerte anlegg.)

 • Noe reisevirksomhet.

Read More
Kari Didriksen
Sprinklerkontrollør

Har du erfaring med prosjektering, gransking og besiktigelse av sprinkleranlegg? Kunne du tenke deg en selvstendig stilling der du får utfordringer i et aktivt miljø?
Da skal du søke på denne stillingen! Hos oss får du arbeide med noen av landets mest erfarne innen faget. 

Read More
Kari Didriksen