Bergen: Daglig Leder

Griper du muligheten til å videreutvikle Tore Eide AS’ posisjon som Norgesledende på sitt område?

Vi søker en daglig leder som kan lede Tore Eide AS inn i en spennende ekspansjonsfase i Sør-Norge, med kjerneområder i Oslo, Bergen og Stavanger. Du må være kommersiell, strukturert og dyktig på utvikling av effektive styringssystemer. Vi ser etter en tydelig og målrettet organisator med evne til å skape positivt engasjement i hele organisasjonen.  

Sentrale arbeidsoppgaver:  

 • Ansvarlig for strategi og forretningsutvikling i samarbeid med styret.     

 • Utvikle markedsområder herunder ansvar for etablering og organisering av avdelingskontorer.     

 • Organisere virksomheten på en effektiv måte med gode styringssystemer.     

 • Initiere og lede ISO sertifisering av bedriften.     

 • Bidra til å sikre langsiktige og gode relasjoner med kunder og større leverandører.     

 • Initiere og bidra til utvikling av gode logistikkrutiner i bedriften.     

 • Kontraktsforhandlinger i store prosjekter.     

 • Videreutvikle kostnadseffektive metoder for prosjektstyring for å sikre god lønnsomhet.     

 • Være en aktiv sparringpartner i ledelsen vedr. økonomistyring og administrativ støtte.     

 • Være en tydelig flaggbærer for selskapet ift HMS og risikostyring.     

 • Motivere, inspirere og bidra til fortsatt høy trivsel i organisasjonen i en spennende og krevende vekstfase.     

Read More
Kari Didriksen
Oslo: Er du vår nye ingeniør/designer på slokkesystem?

Har du erfaring med design av sprinkleranlegg og andre slokkesystemer? Kunne du tenke deg en selvstendig stilling der du får utfordringer i et aktivt miljø? Da skal du søke på denne stillingen! Hos oss får du arbeide med noen av landets mest erfarne innen faget.
 
Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Design av sprinkelanlegg

 • Hydrauliske beregninger

 • Lage underlag for pre-fabrikasjon og installasjon av rørsystemer

 • Bistå ved bestilling og innkjøp av materiell

 • Utforme driftsinstrukser og annen dokumentasjon

 • Distribuere tegninger via web-hotell

 • Koordinere sprinkler mot andre installasjoner

Read More
Kari Didriksen
Bergen: Automattekniker for slokkesystemer

Allsidig stilling med gode utviklingsmuligheter

Har du erfaring med og utdannelse som automatiker?
Kunne du tenke deg en selvstendig stilling der du får en viktig rolle i en solid bedrift?
Da skal du søke! Hos oss får du arbeide med noen av landets mest erfarne innen faget.  

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Utforming, installasjon, service og kontroll av slokkesystemer.

 • Planlegging av arbeidet (tilbud/design/delebehov/transport/sjekking av regelverk mm).

 • Direktekontakt med både kunder og leverandører.

 • Sørge for dokumentasjon på utført arbeid etter gjeldende retningslinjer i firmaet. (Service- og kontrollrapporter / ferdig-dokumentasjon for installerte anlegg.)

 • Noe reisevirksomhet.

Read More
Kari Didriksen
Sprinklerkontrollør

Har du erfaring med prosjektering, gransking og besiktigelse av sprinkleranlegg? Kunne du tenke deg en selvstendig stilling der du får utfordringer i et aktivt miljø?
Da skal du søke på denne stillingen! Hos oss får du arbeide med noen av landets mest erfarne innen faget. 

Read More
Kari Didriksen